Regularització cadastral

Durant aquests propers dies, alguns veïns i veïnes començaran a rebre les notificacions sobre la regularització cadastral que s'està duent a terme a tot l'Estat Espanyol. S’inicia d’ofici des de la Direcció General del Cadastre i s’havia de dur a terme entre el 2013-2016.

En el cas d’Artés van començar al 2016 i ara ja ha finalitzat. No té cap cost per l’Ajuntament, ja que les tasques són dirigides des de la Direcció General de Cadastre i l’empresa que fa les tasques del procediment són empreses homologades per ells mateixos. L’objectiu principal d’aquesta regularització cadastral és garantir l’adequada concordança de la descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat immobiliària. Aquest procediment no implica una revisió cadastral, sinó que és un procediment que solament afecta als immobles que s’hagin de regularitzar, és a dir, aquells que no tributen conforme a la seva realitat física, per la qual cosa no afectarà a tots els immobles del municipi.

Els immobles objecte del procediment són els urbans i rústics amb construcció que hagin incomplert l’obligació de declarar, ja sigui per obres noves, ampliacions, reformes integrals, rehabilitacions, canvis d’ús, construcció de piscines, i que en qualsevol cas no tributen conforme a la seva realitat física. La Direcció General del Cadastre comunicarà als interessants afectats i els concedirà un termini d’aproximadament un mes per presentar al·legacions. Segons el punt 8 de la Disposició Addicional Tercera del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari la taxa de regularització cadastral serà de 60 € per cada immoble objecte del procediment, siguin les que siguin les alteracions de les seves característiques. La taxa anirà a càrrec del titular del be immoble.

Juntament amb aquesta taxa de regularització cadastral la Direcció General del Cadastre determinarà la base liquidable de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per als béns que siguin objecte de regularització, que arribarà més endavant (em alguns mesos) i en cap cas superarà els quatre anys. El número d’expedients de regularització cadastral al nostre municipi és de 340 (si bé aquest número pot estar subjecte a petits canvis fins al final del període d’aplicació d’aquest procediment).

 

Cerques un tràmit?

· Certificat d'empadronament
· Llicència d'obres
· Instància general
· Ocupació de la via pública
· Reserva d'espais i material
· Informe urbanístic

 

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges