RESUM PLE TELEMÀTIC DEL 18 DE JUNY DEL 2020

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 18 de Juny de 2020, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1.- JUSTIFICACIÓ CELEBRACIÓ PLE TELEMÀTIC

Justifiquem la decisió en motiu de l'estat d'alarma encara vigent

Ratificat per unanimitat.

2.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

S'han passat les actes de maig i el ple extraordinari de juny

Unanimitat

3.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

S'han passat les JGL fins a l'última celebrada.

4.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

4.1.- PROPOSTA APROVACIÓ INDEMNITZACIÓ REGIDORS

Després de la modificació de ROM, i aprovada al Ple de Juny i després de l'exposició pública.

Aprovem una retribució per els regidors sense retribució. Seran dues reunions al més amb una retribució de 260,51€.

Juan Jose (Cs): Estan a favor de que els regidors la feina sigui remunerada, però no poden valorar si el preu és correcte. S'abstindran

Enric: el preu és un acord de Govern, al està un any sense cobrar s'ha modificat per compensar.

Teresa (JxA): Quan és va modificar el ROM i és va incloure el Consell de Govern vam intuir una assignació i creuen que dues sessions són molts diners. La rebran els 3 membres sense retribució, els altres ja tenen una retribució en aquests moments. Creuen que crea un precedent i que no és el moment d'una retribució. Creuen que en aquests moments de crisi no és el millor moment. Quan s'ha vist la necessitat? Les tasques reals? Creuen en el treball però no veuen bé incrementar el pressupost en aquest moment de crisi.

Enric: les tasques van quedar inscrites en el ROM. El Consell en forma part tot l'Equip de Govern però només cobraran aquests 3 regidors. Entenem la critica.

9 vots a favor i 4 abstencions (Cs i JxA)

4.2.- CREACIÓ COMISSIÓ COVID-19

Ve donada per la moció del grup de Ciutadans del ple de maig. I serà per seguir treballant sobre la pandèmia

Els membres seran els següents:

 

PRESIDENT:

ERC-AM

Enric Forcada Valiente

PRESIDENT SUPLENT:

ERC-AM

Elisabet Carracedo Mañosa

VOCAL:

ERC-AM

Nabila El Morani

VOCAL SUPLENT:

ERC-AM

Marisa Trullàs Ledesma

VOCAL:

CUP Artés

Àngel Camacho Pérez

VOCAL SUPLENT:

CUP Artés

Mariona Altimira Sallent

VOCAL:

Junts X Artés

Teresa Puigbò Fàbrega

VOCAL SUPLENT:

Junts X Artés

Ramon Costa Pont

VOCAL:

Ciutadans

Daniel Sanchez Parreño

VOCAL SUPLENT:

Ciutadans

Juan José Salvador Pérez

 

S'aprova per Unanimitat

4.3.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

Bonificarem 4 mesos en la taxa sobre les parades del mercat per compensar les pèrdues de l'estat d'alarma

Unanimitat

5.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PROMOCIÓ CULTURAL (MÚSICA)

Són unes bonificacions per els alumnes d'Artés que és matriculin a l'Escola Municipal de Música d'Artés. És bonificaran el mes següent de la matriculats

Teresa (JxA): Vol saber l'estat de comptes de l'EMMA

Eli: ens ho vas manifestar, ho hem de passar. Recordem que també et pots posar en contacte amb la Mireia per qualsevol consulta d'aquest estil.

Unanimitat

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Teresa (JxA): el carril bici que s'ha pintat acaba en dos passos de vianants, s'ha d'allargar?

Enric: el de l'Escola Bressol no s'allargarà per el moment ja que s'entén que acaba en un parc, el de la banda del polígon s'ha d'ampliar dins la millora d'entrades del polígon que s'ha de fer.

S'ha d'arreglar el carrer Arquitecta Gaudi l'any que ve i és vol estudiar si és possible ampliar-lo.

Teresa: Artés i el centre no és veuen excessivament net, els pasquins d'activitats passades de fa temps i de partits polítics s'haurien de treure.

Pere (CUP): quan són fàcils de posar i treure si però si són amb cola és difícil de treure.

Teresa: la cooperativa no dona una bona imatge i alguns cartells són de coses que han passat fa temps.

Eli: és una cosa que s'hauria de parlar i dona una imatge de brutícia. S'han de buscar alternatives i apel·lar a les entitats que pengin que després els treguin.

Àngel: la campanya de la cooperativa és de fa dues setmanes. I és un lloc on la gent expressa la seva opinió i no podem reduir la llibertat d'expressió.

Pere: no ho comparteix, ho he fet molts cops i no crec que faci mal d'ulls. Quan comencen a caure si que està bé treure'ls.

Teresa: estic d'acord en les campanyes noves però s'han de mirar les velles.

Mariona: els cartells donen vida al poble.

Juan José: durant la campanya s'han de posar i després treure. Ara també hi ha un temps?

Enric: no tenim clar si hi ha vigència fora de campanya, hi han cartells que són temporals com actes i altres que són a llarg plaç i que tenen una vigència constant.

Montserrat: és una mica imprecís, en campanya els partits estan obligats. Penjar cartells en llocs privats no està clar, és una decisió política.

Ramon: penjar cartells demostra una vida intensa al poble. Però un cop finalitzats en un plaç s'haurien de retirar.

Pere: les parets sempre han parlat.

Enric: en llocs públics ho podem gestionar però en espais privats ja no és dintre les nostres competències. És un debat interessant i que és pot parlar.

És dona el ple per acabat.

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges